Odpust 3 maja 2015 roku

Fot. Stefan Łukaszczykiewicz