Formularz zgłoszenia pielgrzymki

Pielgrzymów indywidualnych i autokarowe grupy przyjmujemy w dni powszednie w godz. 8.30 – 17.00.

W niedzielę grupy przyjmujemy w godz. 13.00 – 17.00.

Przedstawiamy historię naszego sanktuarium, kultu Matki Bożej Gidelskiej i świadectwa uzdrowień.

Przybycie grupy pielgrzymkowej należy zgłosić co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem!

Ze względu na rosnącą ilość zgłoszeń

oraz prawidłową koordynację

grupy można zgłaszać wyłącznie telefonicznie pod numerem:

34-327-29-18.