Wzór nowenny

Pielgrzymi odwiedzający Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach często zwracają się z prośbą o teksty modlitw do Matki Bożej Gidelskiej. Chcieliby w nich znaleźć ów właściwy dla każdego Sanktuarium Maryjnego sposób sławienia Najświętszej Maryi Panny i przedstawiania Jej swoich próśb. W Sanktuarium Gidelskim najczęściej zwracamy się do Matki Bożej litanijnym wezwaniem „Uzdrowienie chorych, módl się za nami” Matka Boża Gidelska nazywana jest też w Gidlach Patronką rolników i górników, ludzi pracujących na roli i pod ziemią. Te dwa ostatnie tytuły Matka Najświętsza zawdzięcza między innymi okolicznościom, w jakich odnaleziona została Jej łaskami słynąca Figurka gidelska. Spełniając prośby mieszkańców Gidel oraz licznych pielgrzymów, oddajemy do użytku czcicieli Matki Zbawiciela nowennę, zbiór modlitw na okres dziewięciu dni, przez które to modlitwy prosimy Matkę Pana Jezusa o Jej szczególne wstawiennictwo u Boga. Niechaj te modlitwy pomogą wszystkim posługującym się nimi jeszcze pełniej sławić Matkę Bożą, która zawsze pozostaje dla nas Przewodniczką na drogach wiary, Nauczycielką chrześcijańskiego życia i naszą przed Bogiem Orędowniczką.

Sposób odprawiania nowenny do Matki Bożej Gidelskiej:

1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa wstępna.
2. Modlitwa medytacyjna przewidziana na każdy kolejny dzień nowenny.
3. Wskazana na dany dzień tajemnica różańca świętego
4. Antyfona: Pod Twoją obronę.
5. Wezwania do Matki Bożej, najczęściej używane w Gidlach.
W ostatnim dniu nowenny zamiast tajemnicy różańcowej odmawiamy Litanię Loretańską do Matki Bożej, Pod Twoją obronę oraz modlitwę św. Bernarda: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…