DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Penitencjaria Apostolska, na mocy uprawnień nadanych jej w szczególny sposób przez Jego Świątobliwość, w Chrystusie Ojca naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, łaskawie pozwala prześwietnemu i najczcigodniejszemu Wacławowi Depo, arcybiskupowi metropolicie częstochowskiemu, aby dnia 19 sierpnia 2023 roku, z okazji wspaniałych uroczystości ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy, po sprawowaniu Najświętszej Ofiary w sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy Maryi w Gidlach, we wspomnianej archidiecezji, udzielił wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie w duchu pokuty i miłości będą uczestniczyli w tej Mszy świętej, papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca św.). 
Ponadto, ten Trybunał Miłosierdzia udziela odpustu zupełnego, pod wspomnianymi warunkami, od 15 do 19 sierpnia 2023 roku, wiernym, przejętym skruchą i pobudzonym miłością, który można też ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli wierni ci nawiedzą w pielgrzymce sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy, i wezmą pobożnie udział w uroczystym nabożeństwie, lub przynajmniej przed wystawionym do publicznej czci wizerunkiem Wniebowzięcia Maryi Dziewicy, przez odpowiedni czas odmawiać będą różaniec Świętej Dziewicy i odprawią pobożne rozmyślanie, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. 
Wierni, dla których przeszkodą jest wiek, choroba lub inna poważna przyczyna, mogą otrzymać odpust zupełny, jeśli, odrzucając wszelki grzech i postanawiając, że kiedy tylko będzie to możliwe, wypełnią trzy zwykłe warunki uzyskania odpustu, złączą się duchowo z Najświętszą Ofiarą i przed wizerunkiem Błogosławionej Dziewicy odmówią różaniec, ofiarując przez Najświętszą Maryję miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia, lub uciążliwości życia. 
Aby dostęp do Bożej łaskawości, udzielanej przez władzę Kluczy Kościoła, łatwiejszy się okazał dla troski duszpasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, aby rektor i kapłani sanktuarium, którzy mają uprawnienia do spowiadania, chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty. 
Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 17 lutego 2023 roku.