W tym tygodniu w Lizbonie /Portugalia/ rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży /26 lipca – 6 sierpnia/. Podczas nabożeństwa różańcowego w naszym Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej chcemy polecać to spotkanie młodego Kościoła  i prosić o wiarę dla młodych ludzi. Z grupą z Gdańska wyruszył o. Rafał OP z naszego klasztoru.