Zapraszamy na codzienne Nabożeństwo Majowe – po
wieczornej mszy św. o g.17,30.
Jutro obchodzimy Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona
Polski – módlmy się przez jego wstawiennictwo za naszą Ojczyznę
i pokój na Ukrainie.
W sobotę w naszej Bazylice obchodzimy UROCZYSTOŚĆ
POŚWIĘCENIA TUTEJSZEJ ŚWIĄTYNI. Zapraszamy do
wdzięcznej modlitwy za Dar Maryi, która objawiła się w tym miejscu
i świątynię na Jej cześć zbudowaną. W trudnych latach wojen w
Europie i Potopu Szwedzkiego powstała ta świątynia, a dniu 21
maja 1656r została poświęcona.