Apel prowincjała o modlitwę za Ukrainę oraz naszych braci i siostry, którzy tam pracują.

powodu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę od dziś nasi bracia i siostry dominikanki tam pracujący, znaleźli się w stanie zagrożenia.

Prosimy Was, związanych z naszym zakonem i rodziną dominikańską, o modlitwę w ich intencji za wstawiennictwem Panny Maryi, Opiekunki Naszego Zakonu. Prośmy o pokój, roztropność i dobre decyzje. Módlmy się również za wszystkich, którym posługujemy tam duszpastersko.

Bracia dominikanie mają konwent w Kijowie (7 braci) oraz pięć domów zakonnych: Lwów (4 braci), Czortków (3 braci), Chmielnicki (2 braci), Fastów (3 braci) oraz Charków (3 braci).

Siostry dominikanki ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika mają domy w Żółkwi i Czortkowie, zaś siostry ze Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi mają domy w Fastowie i Kijowie.

Pamiętajmy też o świeckich dominikanach, którzy się gromadzą w kilku fraterniach na Ukrainie.

Łukasz Wiśniewski OP

Prowincjał Polskich Dominikanów