W tygodniu zapraszamy na codzienne Nabożeństwo
Różańcowe po wieczornej mszy św. ( polecać będziemy
chorych przybywających do naszego Sanktuarium,
pielgrzymów, którzy w tym tygodniu wyruszają na pątniczy
szlak, oraz za naszą Ojczyznę).
Msza św. za zmarłych poleconych naszym modlitwom na
kartkach wypominkowych zostanie odprawiona w najbliższą
niedzielę 11 lipca o g.12,00.