Zapraszamy do Pani Gidelskiej na Nabożeństwa Majowe –
po wieczornej mszy św. o g.17,30. Zgodnie z życzeniem Ojca św.
Franciszka prosić będziemy o ustanie epidemii.
* W najbliższą niedzielę 23 maja obchodzić będziemy
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
Z RACJI TRWAJĄCEJ EPIDEMII I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH
Z ILOŚCIĄ WIERNYCH W ŚWIĄTYNIACH DO KOŃCA MAJA W
NIEDZIELĘ ODPRAWIAMY DWIE DODATKOWE MSZE ŚW O
G.10,45 I 15,00 (zapraszamy do skorzystania z tych
dodatkowych mszy św.)
NATOMIAST UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE POŁĄCZONE Z
OBRZĘDEM KAPIÓŁKI PRZENIESIONE ZOSTAŁY NA 22
SIERPNIA O G.12