ADWENT
Tradycyjnie w naszej Bazylice zapraszamy na poranne msze św.
wotywne o Matce Bożej (RORATY) – o g.6,30. Przed Roratami śpiewamy
Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP. W czwartek Wigilię Bożego
Narodzenia msze św. o g.6,30 i 12.00 (po mszy św. o g.12.00 – kościół
zostanie zamknięty do g.23.00); W tym dniu zachęcamy do zachowania
tradycji wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych).
SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
* od poniedziałku do środy w czasie mszy św. Roratniej oraz od g
11.30-12.30 i 17-18.
*W Wigilię Bożego Narodzenia (czwartek) spowiedź od 6.30-13.00
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
obchód świąteczny rozpoczynamy mszą św. zwaną PASTERKĄ o
północy z czwartku na piątek.
Porządek mszy św. niedzielny zarówno w
piątek (Uroczystość Bożego Narodzenia), sobotę drugi dzień świąteczny
Święto św. Szczepana.
W czasie Świąt spowiadamy 15 minut przed mszami
św.
W TYM TRUDNYM CZASIE EPIDEMII – nasza Bazylika otwarta jest przez cały
dzień na osobistą modlitwę, Msze św. odprawiane są wg stałego porządku.
Również przez cały dzień czynna jest zakrystia, gdzie można zamawiać msze
(także na nowy 2021r), nabyć winko, opłatki wigilijne, świece CARITAS i prasę
religijną.
Dziękujemy za uszanowanie zasad sanitarnych i troskę o zdrowie naszych bliźnich.