Dziękując Bogu za to szczególne miejsce, jakim jest Bazylika
Gidelska pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP polecamy Was
drodzy Wierni, Przyjaciele i Dobroczyńcy, Jej Opiece w
codziennych modlitwach, życząc wielu łask i zdrowia w trudnych
czasach pandemii.
W poniedziałek przypada liturgiczny obchód naszego
dominikańskiego Patrona – św. Jacka. Natomiast na uroczystości
odpustowe ku czci św. Jacka w niedzielę 23 sierpnia. Po każdej
mszy św. święcimy kłosy pszeniczne.
Jak już informowaliśmy UROCZYSTOŚCI KU CZCI MATKI BOŻEJ
GIDELSKIEJ połączone z obrzędem „Kąpiółki” odbędą się 30
sierpnia o g.12.00 (wcześniej o g.11.oo Nabożeństwo Różańcowe
ze świadectwami uzdrowień).