1516 r. wyoranie cudownej Figury Matki Bożej Gidelskiej
1615 r. sprowadzenie dominikanów do Gidel
21 maja 1656 r. konsekracja kościoła
19 sierpnia 1923 r. koronacja cudownej Figury Matki Bożej
w 1998 roku – w 75 rocznicę koronacji Figury M. B. – Papież
Jan Paweł II nadaje kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej
14 września 2000 r. poświęcenie Kalwarii Gidelskiej

2015 r. Jubileusz 400-lecia przybycia dominikanów do Gidel

2016 r. Jubileusz 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej
Gidelskiej Uzdrowienie Chorych

 

2023 r.   100 – Rocznica Koronacji Figurki Matki Bożej Gidelskiej (1923) – 19 sierpnia