1. Anioł Pański

2. Pieśń na wejście

3. Rozpoczęcie liturgii

MODLITWA W CHOROBIE
Ludwik Giraud

Panie Jezu, tę chorobę,
którą na mnie zesłałeś,
przyjmuję jako łaskę z Twoich rąk.
Ona mnie dręczy, ale czyni także
bardziej podobnym do Ciebie.
Naucz mnie cierpieć tak, jak Ty.
Spraw, żeby moje cierpienia
przyczyniały się
do prawdziwego dobra tych,
których kocham.
Odnawiam ofiarę mojego ciała,
mojego serca, mojej woli,
moich lęków i mojej bezsenności,
moich udręk i całego mojego życia.
Składam ufnie w Twoje ręce
jako Przyjaciela
całą moją przeszłość, abyś ją oczyścił;
moje «teraz», abyś je uświęcił;
moją przyszłość, aby była taka,
jakiej Ty oczekujesz ode mnie.
Mam, mój Panie, tylko jedną wolę:
to jest Twoja wola!

4. Intencje Mszy św. zbiorowej

5. Liturgia słowa (czytania i homilia)

6. Pieśń na ofiarowanie

7. Pieśń na Komunię św.

8. Zakończenie Mszy św.

9. Nabożeństwo dla chorych

10. Litania do Najświętszej Maryi Panny (śpiewana)

11. Pieśń gidelska „W szczerym polu”

12. Muzyka organowa na zakończenie uroczystości