Rozpoczęcie i intencje Mszy św. za chorych

Homilia do chorych O. Andrzeja Konopki OP