Rozmowa o św. Jacku rozpoczyna się po wiadomościach (od 5. minuty).