„Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba!”

Procesja światła była dzisiaj wyjątkowa. Po wyjściu z bazyliki skierowaliśmy się na teren planowanej rozbudowy sanktuarium. Poświęciliśmy ziemię, na której powstanie kaplica min. dostępna dla pielgrzymów oraz duży refektarz (jadalnia). Prosimy o modlitwę w intencji prac budowlanych, które niebawem rozpoczniemy. Niech to będzie dzieło na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi.