Wszystkim czcicielom Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienie Chorych, pielgrzymom i gościom życzymy spotkania Chrystusa zmartwychwstałego, umocnienia wiary i Bożego światła na każdy dzień. Radujmy się razem z uczniami, do których Jezus przychodzi i głosi zwycięstwo nad złem i grzechem. Chwała Chrystusowi, Panu i Zbawicielowi, który dla nas przyjął krzyż, umarł i zmartwychwstał.

Poniżej jedna z najpiękniejszych antyfon paschalnych „Oto są baranki młode”.