Matko Boża, Tobie polecamy wszystkich pielgrzymów!

 

7 lipca nocowała w Gidlach 217. Kalwaryjsko – Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na jasną Górę. Poniżej materiał zarejestrowany przez O. Marka w trakcie odpoczynku po ukończeniu etapu oraz w czasie Apelu Jasnogórskiego przy kapliczce koronacji Cudownej Figurki Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienie Chorych.

 

Rozmowa z Bratem Przewodnikiem Janem Kiepurą.

 

 

Rozmowa z Ojcem Klaudiuszem, duszpasterzem Pielgrzymów.

 

 

Rozmowa z Ojcem Ludwikiem, organizatorem Pielgrzymki.

 

 

Galeria zdjęć z Apelu Jasnogórskiego.

 

 

Wyjście na Apel Jasnogórski i procesja powrotna.