Miserere nobis, Domine…

O. Andrzej Konopka OP przez 3 lata pełnił w naszym klasztorze funkcję przeora. Po zakończeniu kadencji odbyły się wybory. W ich rezultacie O. Andrzej został wybrany na kolejną kadencję. O. Prowincjał przyjął i specjalnym dokumentem zatwierdził wybór dokonany przez naszą wspólnotę.

30 czerwca miała miejsce uroczystość instalacji nowego przeora, który złożył wyznanie wiary i objął urząd. Uczestniczyliśmy także w Mszy św. konwentualnej w intencji O. Andrzeja i całej naszej wspólnoty.

Poniżej kilka zdjęć oraz nagranie liturgii słowa i homilii O. Prowincjała.