Dziękujmy za powołania kapłańskie i prośmy o nowe…

W poniedziałek, 23 maja, gościliśmy w naszej bazylice i klasztorze czterech z ośmiu nowo wyświęconych kapłanów dominikańskich. Ojcowie neoprezbiterzy odprawili Mszę św. o godz. 17.30 oraz udzielili błogosławieństwa prymicyjnego braciom dominikanom, wiernym oraz przypadkowym pielgrzymom, którzy z grupą nawiedzili nasze sanktuarium.

Poniżej galeria zdjęć z tego wydarzenia.