ZAKON BRACI KAZNODZIEJÓW
KURIA GENERALNA
Rzym, 26.04.2016

Z okazji obchodów 500 – lecia objawień Matki Bożej Gidelskiej
Prot.10/16/264 Gidle

Drodzy Bracia i Siostry,

Do licznych pielgrzymów, którzy nawiedzają Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej a także do moich braci Zakonu Kaznodziejskiego, jest moją radością pisać do was w tym czasie wielkich łask dla was wszystkich. Dzięki Bożej Opatrzności świętujecie tę pięciowiekową rocznicę razem z Jubileuszem 0siemsetlecia Zakonu Kaznodziejskiego i Roku Miłosierdzia. Tak się składa, że te wszystkie momenty łaski wiążą się wzajemnie przez Błogosławioną Dziewicę Maryję, która jest znana pod wezwaniem Matki Bożej Gidelskiej, Matki Kaznodziejów oraz Najmiłosierniejszej Dziewicy.

Mile wspominam moja wizytę u was, gdy 2012 roku miałem sposobność być z wami i prosić Naszą Panią Gidelską o wstawiennictwo dla Kościoła i dla Zakonu. Byłem uderzony prostotą, pięknem i rozmiarami Figurki, którą odnalazł w 1516 roku biedny rolnik podczas ciężkiej pracy wiosennej orki. Chociaż jest ona rzeczywiście tak mała, to jednak potężne wstawiennictwo naszej Matki Maryi jest ponad wszelką miarę.

Zastanawiające jest to, że Wizerunek właśnie przez swój rozmiar i jakby kruchość przyzywa troskę i opiekę. Jednakże my dobrze również wiemy, że to właśnie Nasza Pani Gidelska, która troszczy się o nas i ochrania nasze kruche człowieczeństwo, błagające swoją słabością, ale które jest naczyniem Bożej łaski. Ona jest najbardziej uważna na potrzeby biednych i chorych, ku którym kieruje Ona także naszą uwagę i nasze serca.

Jestem wdzięczny wam wszystkim za świadectwo wiary w Jezusa przez Maryję, Jego i naszą Matkę. Niech nasz Pan Jezus Chrystus przedłuża swoje dzieło uzdrawiania i niech kieruje wszystkich, którzy pokornie przekraczają Bramę Miłosierdzia Sanktuarium Naszej Pani Gidelskiej, aby szukać Jej wstawiennictwa i Bożego miłosierdzia. Jak Błogosławiona Dziewica Maryja wstawiała się u swojego Syna dla założenia Zakonu Kaznodziejów, tak niech towarzyszy wam wszystkim, którzy głosicie Słowo Boże przez świadectwo waszego życia.

Wy wszyscy jesteście w moich modlitwach gdy świętujecie przedziwne łaski tego czasu wszystkich jubileuszów.

W św. Dominiku,
Br. Bruno Cadore, O.P.
Generał Zakonu
W Konwencie Św. Sabiny, (na Aventynie) – Piazza Pietro d’Illiria, I-00153 ROMA