Świadectwo dziękczynienia Bogu przez Maryję przedstawione przez O. Józefa Kosteckiego OP w czasie Mszy św. za chorych 4 X 2015.