Po raz 40. z Panem Stanisławem Kiepurą

216 Piesza Pielgrzymka Kalwaryjsko – Lanckorońska na Jasną Górę tradycyjnie zatrzymała się w Gidlach. Pod duchowym kierownictwem Ojca Juwenalisa Andrzejczaka OFM pielgrzymuje w tym roku 250 osób. Po wieczornej adoracji w Bazylice pątnicy wyruszyli z pielgrzymkowym krzyżem i sztandarami na Apel Jasnogórski na „Złotą Górę”, do kapliczki upamiętniającej koronację cudownej Figurki Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienie Chorych. Grupie towarzyszył Brat Janusz OP z relikwiami św. Jacka.

Przy kaplicy koronacji Ojciec Juwenalis OFM podziękował wszystkim uczestnikom za podjęcie trudu zorganizowania i uczestnictwa w pielgrzymce. W sposób szczególny dostrzegł i specjalnym upominkiem z naszego Sanktuarium obdarował Pana Stanisława Kiepurę, który już czterdziesty raz prowadzi Pieszą Pielgrzymkę Kalwaryjsko – Lanckorońską na Jasną Górę.

Z ust przewodnika pielgrzymki oraz Ojca Jerzego OP pielgrzymi mieli okazję usłyszeć o niektórych uzdrowieniach wyproszonych za wstawiennictwem Matki Bożej Gidelskiej. Apel Jasnogórski wyjątkowo pięknie zabrzmiał w promieniach zachodzącego słońca, a błogosławieństwa relikwiami św. Jacka udzielił pielgrzymom Ojciec Julian Różycki OP.

W blasku zapalonych świec, podnoszonych w takt śpiewanych pieśni, pielgrzymi udali się na zasłużony odpoczynek. Następny dzień pielgrzymowania rozpoczęła Msza św. w Bazylice o godz. 5.00, po której pielgrzymi ruszyli w stronę Jasnej Góry.