Czuję się w obowiązku złożyć podziękowanie Matce Bożej Gidelskiej – Uzdrowicielce chorych za otrzymane łaski.

Na przełomie roku 1999/2000 wykryłam u siebie w okolicach piersi narośl, która bardzo mnie martwiła. Obawiałam się bowiem, że może to być narośl nowotworowa. Nic jednak nikomu o moich obawach nie mówiłam, do doktora nie chodziłam. W tym okresie moja pracownica była z pielgrzymką na Jasnej Górze oraz w sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej.
Po jej powrocie otrzymałam buteleczkę z gidelskim winkiem. Poinformowała mnie, że jest to sanktuarium, w którym znajduje się cudowna figurka matki Bożej Gidelskiej
– Uzdrowicielki chorych.

janina_

Zaczęłam z głęboką wiarą odmawiać modlitwę dołączoną do buteleczki z winkiem
i w czasie modlitwy nacierać tym winkiem chore miejsce. Po niedługim czasie, ufając głęboko Bogu i odczuwając wewnętrznie opiekę Matki Bożej Gidelskiej, stwierdziłam, że narośl zaczyna się zmniejszać, aż do zupełnego zaniku. Obecnie mam 77 lat
i cieszę się dobrym zdrowiem.
Wiem, że zawdzięczam to wszystko Panu Bogu i Matce Bożej Gidelskiej, i każdego dnia gorąco dziękuję za otrzymaną łaskę uzdrowienia z guza na piersi.

Janina Oleksy

Jordanów, 21 października 200