Na wstępie kilka słów o chorobie.

W 2001 roku mąż źle się poczuł, miał kaszel, gorączkował. Na początku kwietnia lekarz pierwszego kontaktu skierował go na zrobienie zdjęcia RTG, które wykazało guz rakowy lewego płuca. Następne badanie tomografem komputerowym w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ul. Płockiej potwierdziło tę diagnozę. Na kolejne badanie, zlecone przez panią doktor onkolog z Instytutu – bronchoskopię – mąż nie wyraził zgody.Zgodził się jedynie na leczenie ziołami od Ojców Bonifratrów. Pozostała nam jeszcze modlitwa. W pierwszą sobotę września 2002 roku, wracając z pielgrzymką z Jasnej Góry, zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Gdy zapoznałam się z historią uzdrowień, w moje serce wstąpiła nadzieja.
Przywiozłam pochodzące z obmycia figurki winko, które wraz z modlitwą zamieszczoną na obrazku Matki Bożej Gidelskiej przekazałam mężowi. Od tej pory oboje modliliśmy się w Sanktuarium i w domu o zdrowie. W dniu 9 września 2003 roku wykonano ponownie zdjęcie RTG, które nie wykazało zmian ogniskowych. Płuca były czyste. Mąż został cudownie uzdrowiony! Jesteśmy oboje głęboko przekonani, że to cudowne uzdrowienie zawdzięczamy wstawiennictwu Matki Bożej Gidelskiej.
Panu Bogu Chwała! Matko Boża Gidelska, z całego serca dziękujemy za Twoje wstawiennictwo!

W załączeniu przesyłam wyniki badań i zdjęcie męża. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Ojców pełniących posługę w bazylice Matki Bożej Gidelskiej.
Szczęść Boże!

Danuta Wojtania
Warszawa, 6 października 2004

Wojciech Wojtania

Wynik badania rentgenologicznego z dnia 9 kwietnia 2001.
„W środkowym polu lewego płuca widoczny pojedynczy cień okrągły. Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze meta?”

Wynik badania CT z dnia 30 kwietnia 2001. Pracownia Tomografii Komputerowej – Zakład Radiologii Instytutu Gruźlicy I Chorób Płuc, Warszawa ul. Płocka 26. Opis badania: (CT klp.087.41/1)
W obrębie segmentu 9/10 płuca lewego widoczna jest zmiana ogniskowa kształtu okrągłego o średnicy 13mm. Po kontraście nie uległa wyraźnemu wzmocnieniu…
Obraz nie jest jednoznaczny
– meta? tu obwodowy?

Wynik badania rentgenologicznego z dnia 9 września 2003.
„Płuca bez zagęszczeń ogniskowych. Krążenie płucne wydolne…