spowiednik oraz oprowadzanie w języku rosyjskim i ukraińskim.