Przeor klasztoru i kustosz Sanktuarium, Diecezjalny Referent Sióstr Zakonnych w Archidiecezji Częstochowskiej