Zapraszamy na codzienne Nabożeństwo Majowe – po
wieczornej mszy św. o g.17,30.
Jutro ( w poniedziałek) obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ŚW.
STANISŁAWA, BISKUPA, MĘCZENNIKA – GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI – porządek mszy św., jak w dni powszednie.
Zapraszamy na FATIMSKIE NABOŻEŃSTWO POKUTNE – w
najbliższy piątek 13 maja o g.17,30. Jest to rocznica rozpoczęcia
objawień Maryi w Fatimie i zamachu na św. Jana Pawła II. Niech
nasz wspólny różaniec pokutny będzie wołaniem o pokój w tych
dniach trwającej wojny.