W najbliższą niedzielę 1 maja serdecznie zapraszamy na
UROCZYSTOŚCI KU CZCI MATKI BOŻEJ GIDELSKIEJ
połączone z obrzędem Kąpiółki.
Uroczystości rozpoczną się o g.11.00 na Kalwarii przy ołtarzu
polowym nabożeństwem dziękczynno-błagalnym połączonym ze
świadectwami otrzymanych łask i modlitwą różańcową.
o g.12.00 Rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem o.
Prowincjała Łukasza Wiśniewskiego.
Przez cały dzień na mszach św. (7.00-9,30-17,30) będą głoszone
okolicznościowe kazania.
W tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek Święto św. Marka Ewangelisty
we wtorek UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA (z racji Oktawy
Wielkanocy przeniesiona z 23 kwietnia}
w piątek Święto św. Katarzyny ze Sieny, Patronki Europy.