W Święta Wielkanocne – porządek mszy św. niedzielny : 7-9,30-
12,00-17,30
Przez najbliższy tydzień Kościół uroczyście obchodzi Oktawę
Wielkanocy – zapraszamy do uczestniczenia w codziennej Mszy św.
i przyjmowania Komunii św. w intencji pokoju na Ukrainie. Po
wieczornej mszy św. zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
Najbliższa niedziela 24 kwietnia jest obchodzona jako święto
Miłosierdzia wg prośby skierowanej do św. Faustyny przez Jezusa.
Już dziś pragniemy zaprosić na Uroczystości Odpustowe ku czci
Matki Bożej Gidelskiej połączone z obrzędem „Kąpiółki”.
Uroczystości odbędą się 1 maja o g.11.00.

 

Wszystkim naszym Wiernym, Dobroczyńcom i Przyjaciołom
Sanktuarium składamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne –
NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS BĘDZIE POKOJEM
WASZYCH SERC I DOMÓW, BY TEN POKÓJ MÓGŁ ROZLAĆ
SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A SZCZEGÓLNIE TAM GDZIE GO DZIŚ
BRAKUJE.