serdecznie zapraszamy na codzienną mszę św. Roratnią o
Matce Bożej w Adwencie. O g.6,10 śpiewamy Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP, a o g.6,30 Msza św. Roratnia ( w
tym czasie w dni powszednie nie będzie mszy św. o g. 7.00)
Ponadto w pozostałe nabożeństwa bez zmian: msze św. o g 12.00 i
17,30 z Nabożeństwem Różańcowym; Spowiedź rano w czasie
Rorat oraz od 11.30- 12.30 i 17-18.
* W środę przypada UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP – porządek mszy św. w tym dniu:
6.30 poprzedzona Godzinkami;
12.00 Godzina Łaski
i wieczorna o g.17,30
* Msza św. Roczna za zmarłych poleconych na kartkach
wypominkowych zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę 12
grudnia o g.12.00.