W najbliższym tygodniu witać będziemy piesze pielgrzymki
zmierzające na Jasną Górę.
W czwartek przypada UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ – porządek mszy św., jak w dzień
powszedni. Szczególnie zapraszamy na msze o g. 12 i 17,30 z
okolicznościowym kazaniem.
W sobotę po wieczornej mszy św. Procesja do Kaplicy
Koronacji Matki Bożej Gidelskiej wraz z pielgrzymami z
Żywca.
Natomiast w najbliższą niedzielę 29 sierpnia po mszy św. o
g.9,30 Błogosławieństwo Dzieci za przyczyną św. Jacka.