W najbliższym tygodniu gościć będziemy grupy pieszych
pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. ( z tej racji w
czwartek nie będzie wieczornej mszy św. i nabożeństwa o
g.17,30)
W piątek zapraszamy na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE; ( jak
zawsze msza św. o g.17,30; następnie pokutny różaniec i
Procesja Światła).
W najbliższą niedzielę 15 sierpnia przypada UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP – szczególny dzień dla naszej Bazyliki,
którego tytuł nosi nasz kościół. Po każdej mszy poświęcenie
kwiatów, ziół i owoców tegorocznych.

 

Już dziś pragniemy zaprosić na uroczystości Odpustowe
Matki Bożej Gidelskiej i św. Jacka połączone z obrzędem
Kąpiółki, które odbędą się 22 sierpnia.
g.11.oo Nabożeństwo
Różańcowe połączone ze świadectwami łask i uzdrowień;
g.12.00 na Kalwarii Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
Jacka Kicińskiego z Wrocławia.