W piątek obchodzimy ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO – porządek mszy św. jak w dzień powszedni,
jednocześnie jest to pierwszy piątek miesiąca; spowiadamy
wg stałego porządku.

W sobotę 7 sierpnia zapraszamy na NABOŻEŃSTWO DO
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI po wieczornej mszy
św. o g.17,30.

W najbliższą niedzielę 8 sierpnia obchodzimy
UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA DOMINIKA, ZAŁOŻYCIELA
ZAKONU – zapraszamy do wspólnego dziękowania za nasz
Zakon. ( msza św. o g. 12.00 również za zmarłych
poleconych naszym modlitwom na kartach
wypominkowych).

Miesiąc sierpień skłania nas do szczególnej modlitwy i
wyrzeczenia za naszą Ojczyznę. Zachęcamy do podjęcia
abstynencji od alkoholu.