Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową – w tym dniu
porządek Mszy św. dnia powszedniego 6,30 – 7.00 -12.00- 17,30
w czasie każdej mszy św. obrzęd przyjęcia popiołu na nasze głowy i
wezwanie do nawrócenia i pokuty.

W tym dniu obowiązuje post
ścisły.

W TYM TRUDNYM CZASIE EPIDEMII – nasza Bazylika otwarta jest przez
cały dzień na osobistą modlitwę, Msze św. odprawiane są wg stałego
porządku. W zakrystii można nabyć tygodnik Niedziela
.
Sklepik z dewocjonaliami na parkingu otwarty jest w każdą niedzielę od
10,30-14;
Dziękujemy za uszanowanie zasad sanitarnych i troskę o zdrowie naszych
bliźnich.