Zapraszamy do Pani Gidelskiej na Nabożeństwa Majowe –
po wieczornej mszy św. o g.17,30. Zgodnie z życzeniem Ojca św.
Franciszka prosić będziemy o ustanie epidemii. (Od piątku w czasie
Nabożeństwa Majowego – Nowenna przed Zesłaniem Ducha św.)
* Serdecznie zapraszamy na FATIMSKIE NABOŻEŃSTWO
POKUTNE – w czwartek 13 maja o g.17,30
* W najbliższą niedzielę 16 maja obchodzić będziemy
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Z RACJI TRWAJĄCEJ EPIDEMII I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH
Z ILOŚCIĄ WIERNYCH W ŚWIĄTYNIACH DO KOŃCA MAJA W
NIEDZIELĘ ODPRAWIAMY DWIE DODATKOWE MSZE ŚW O
G.10,45 I 15,00 (zapraszamy do skorzystania z tych
dodatkowych mszy św.)
NATOMIAST UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE POŁĄCZONE Z
OBRZĘDEM KAPIÓŁKI PRZENIESIONE ZOSTAŁY NA 22
SIERPNIA O G.12