* Z racji przepisów sanitarnych i związanych z tym ograniczeń
ilości wiernych w dzisiejszą niedzielę i najbliższą 18 kwietnia
wprowadzamy dwie dodatkowe msze św. niedzielne o g.10,45 i 15.
zachęcamy do skorzystania z dodatkowych mszy św. Prosimy
jednocześnie o zachowanie dystansu i masek w trakcie liturgii.
* Bazylika otwarta jest przez cały dzień, spowiedź sprawowana
jest wg stałego porządku, a zakrystia otwarta przez cały dzień.
Sklepik na parkingu w niedzielę od 11 do 14.
* Zapraszamy na codzienne Nabożeństwo Różańcowe po
wieczornej mszy św. o g.17,30
A w tym tygodniu na FATIMSKIE NABOŻEŃSTWO POKUTNE
WE WTOREK 13 KWIETNIA O G.17,30