ADWENT
Rozpoczynamy czas przygotowania na Okres Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie w naszej Bazylice zapraszamy na poranne msze św.
wotywne o Matce Bożej (RORATY) – o g.6,30. Przed Roratami
śpiewamy Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP.
Spowiadamy rano w czasie Rorat, w południe 11.30-12.30 i wieczorem
17-18.
w tym tygodniu: – w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i
sobota miesiąca.
MSZA ŚW. ZA CHORYCH – w najbliższą niedzielę 6 grudnia o g.12.00;
( również w tym dniu po mszy św. o g.9,30 – zmiana tajemnic Kół
Żywego Różańca)
W TYM TRUDNYM CZASIE EPIDEMII – nasza Bazylika otwarta jest
przez cały dzień na osobistą modlitwę,
czynna jest również zakrystia, gdzie można zamawiać msze (także na
nowy 2021r), nabyć winko, opłatki wigilijne, świece CARITAS i prasę
religijną.
Dziękujemy za uszanowanie zasad sanitarnych i troskę o zdrowie
naszych bliźnich.