MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Zapraszamy na codzienne Nabożeństwo Różańcowe w intencji
zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych.
o g.17,30 msza św. i różaniec.
ADWENT
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i
jednocześnie czas przygotowania na Okres Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie w naszej Bazylice zapraszamy na poranne msze św.
wotywne o Matce Bożej (RORATY) – o g.6,30.
W TYM TRUDNYM CZASIE EPIDEMII – nasza Bazylika otwarta jest
przez cały dzień na osobistą modlitwę, czynna jest również zakrystia,
gdzie można zamawiać msze (także na nowy 2021r), nabyć winko,
opłatki wigilijne i prasę religijną.
Dziękujemy za uszanowanie zasad sanitarnych i troskę o zdrowie
naszych bliźnich.