Zapraszamy na mszę św. za chorych w najbliższą niedzielę
4 października o g.12.00; przed mszą św. możliwość zamówienia
intencji w zakrystii oraz skorzystanie ze spowiedzi. Po mszy św.
Nabożeństwo za chorych z Błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej:
w naszym Sanktuarium codziennie po wieczornej mszy św. o
g.17,30 przed Najświętszym Sakramentem rozważamy tajemnice
różańcowe.
w najbliższą sobotę – 3 października (pierwszą sobotę miesiąca)
nasza modlitwa różańcowa o g.17,30 poświęcona będzie
Niepokalanemu Sercu Maryi.
natomiast w najbliższą niedzielę 4 października po mszy św. o
g.9,30 różaniec rozważamy w Procesji do pięciu ołtarzy.
już dziś pragniemy zaprosić na Jubileusz 70 lecia Kół Żywego
Różańca przy naszym Sanktuarium – uroczystości odbędą się 11
października o g.9,30
Jednocześnie uroczystość Jubileuszu będzie okazją do
Reaktywowania Bractwa Różańcowego, które zostało zlikwidowane
w latach stalinizmu przy naszych klasztorach