W tym roku  Msza św. Ku czci Matki Bożej Gidelskiej
połączonej  z obrzędem „Kąpiółki”, czyli zanurzenia Cudownej Figurki w poświęconym winie odprawiona została
30 sierpnia 2020 Niedziela
już wkrótce foto relacja z uroczystości !