Zapraszamy do wspólnotowego odmawiania różańca po
wieczornej mszy św. o g. 17.30. W tych trudnych dniach nowych
zachorowań, niech nie zabraknie naszego modlitewnego wołania o
ustanie epidemii.
Pragniemy również bardzo podziękować
wszystkim, którzy starają się zachować przepisy sanitarne (
odpowiedni dystans społeczny, maski i przysłony).
Zapraszamy na pokutno-błagalny Fatimski Różaniec w najbliższy
czwartek 13 maja o g.17,30. Po różańcu i procesji Światła
modlitewne czuwanie do g.21.00.
W najbliższą sobotę przypada UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NMP, (porządek mszy 7-9,30-12-17,30). po każdej mszy św.
poświęcenie ziół, kwiatów i tegorocznych owoców.