1. W związku z obecną sytuacją w Polsce i rozporządzeniami, które podjęły władze państwowe i kościelne, informujemy, że w naszej bazylice:

  • Msze św. niedzielne i w dni powszednie odbywają się wg ustalonego porządku z zachowaniem przepisu o uczestnictwie do 50 wiernych; prosimy o uczestnictwo we Mszy św. przede wszystkim poprzez przekaz medialny,
  • bazylika otwarta jest przez cały dzień, aby umożliwić modlitwę prywatną,
  • okazja do spowiedzi w wyznaczonych godzinach: 6.30-7.30; 11.00 – 13.00; od 17,15,
  • nasza bazylika każdego dnia jest starannie sprzątana z zachowaniem przepisów o czystości w miejscach ogólnodostępnych,
  • zakrystia dostępna jest przez cały dzień, zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych także przez internet i telefonicznie.

2. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali ani Drogi Krzyżowej!

3. Trwajmy na modlitwie w intencji o zdrowie dla wszystkich chorych, a przede wszystkich za służbę zdrowia, personel pomocniczy i wszystkie służby w naszym kraju.