Źródło pliku – domena publiczna. Śląska Biblioteka Cyfrowa. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 2019. Wykonanie: Anna Kocybik, lat 68.

Zapis starej melodii.

Zbiory prof. dr. hab. A. Dygacza