Świadectwo zawierzenia się Bogu w chorobie. Wygłoszone w bazylice w Gidlach po Mszy św. o godz. 12.00, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca 2017.