Na zakończenie swojej encykliki ogłaszającej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, papież Franciszek napisał:

„W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków» (Ps 25[24], 6).

Dzisiejsza niedziela kończy Rok Miłosierdzia we wszystkich diecezjach świata. Zamkniemy i my także Bramę Miłosierdzia w naszej bazylice. Ale nie zamykamy naszych serc na Boże działanie. Nie ograniczamy dostępu do źródeł Bożego miłosierdzia. Podejmujemy słowa papieża Franciszka: „Niech nikt się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia…”