1. uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy w poniedziałek, 15 sierpnia. Jest to dzień Tytułu naszej bazyliki. Porządek Mszy św. jak w niedzielę, w czasie każdej Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów i owoców.

2. W środę, 17 sierpnia, liturgiczne święto św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina. Uroczystości odpustowe odbędą się w najbliższą niedzielę, 21 sierpnia. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Ordynariusz z Siedlec i Przewodniczący Komisji do Spraw Życia Konsekrowanego przy Episkopacie. Po każdej Mszy św. święcone będą i rozdawane pszeniczne kłosy.