„O spem miram…”, czyli hymn do świętego Ojca Dominika – śpiew, tekst łaciński i polskie tłumaczenie.

 

domi