Przed Mszą św. będziemy odczytywali imiona zmarłych powierzonych modlitwie naszego klasztoru.