1. Przejście od bazyliki do kościoła św. Marii Magdaleny

 

 

2. Nabożeństwo w kościółku św. Marii Magdaleny (całość – nagranie dźwiękowe).

 

 

3. Powrót do bazyliki Wniebowzięcia NMP.